2. Tıp Öğrenci Kongresi (ÜSCOM)

 

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrenciler,

Geçen yıl Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen Tıp Öğrenci Kongresi’nin ikincisinin 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirileceğini duyurmak isteriz. Kongrenin teması deprem özelinde olmak üzere ‘Doğal Afetlere Tıbbi Yaklaşım’ olarak belirlenmiştir. Amacımız; medikal, psikososyal, cerrahi ve yönetimsel yönleri ile doğal afetleri değerlendirirken bilgilerimizi güncellemek ve gelecekte sağlık sistemini teslim alacak öğrencilerimize bilgi ve bilinç aktarımını sağlamak, onların bu konudaki gayretlerini artırmaktır.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremin de gösterdiği gibi, doğal afetler birçok bilinmezi içeren bir süreçtir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan bu felaketler, bilimsel olarak incelenmiş ve bu konuda zengin bir literatür oluşturulmuştur. Tıbbi Bilimler ile uğraşan bilim insanları olarak bize düşen ise bilimsel gerçekler ışığında konuyu değerlendirip, yapılacaklar açısından bilgi ve beceri kazanmaktır. Bu bağlamda Kongremizin akademisyenlerin ve sağlık alanında yolun başında olan öğrencilerin doğal afetlerde tıbbi yaklaşımlar konusunda duyarlılığını artırmasını, bu konuda araştırma yapmak üzere yetiştirilmesi konusunda fırsatlar sunacağını umut ediyoruz.

Sonuç olarak kongrenin insanlık tarihinde büyük acıların yaşanmasına yol açan doğal afetlerin tıbbi yönleri açısından irdelenmesi ve yapılabileceklerin tartışılması adına verimli olmasını umuyor, sizleri de yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

 

Kongre Başkanı

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Ahmet Said DAĞAŞAN

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD

3. Sınıf Öğrencisi

İstanbul, Türkiye

İstanbul, Türkiye