1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi (ÜSCOM)

 

 

Sevgili Meslektaşlarımız,

Düzenleme Kurulu adına,

Üsküdar Üniversitesi himayesinde 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek olan 1. Ulusal Tıp öğrencileri kongresine Organizasyon Komitesi adına sizleri davet etmekten mutluluk duyuyorum.

Kongre programı; açılış konuşmaları, paneller, kurslar, genel oturumlar, sözlü ve poster sunumları dahil olmak üzere seçkin oturumlardan oluşacaktır.

Tıp öğrencileri kongresi, Türkiye'den araştırmacılar ve klinisyenler için tıptaki en son gelişmelere odaklanmak için önemli bir forumdur.

Kongre de temel bilimleri ve klinik alanlarda trendler, teknolojiler ve klinik uygulama konuları ele alınacaktır.

Üsküdar Üniversitesi, toplumun ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını ülkemize kazandırmayı ve ve mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen, bilgili, çağdaş, donanımlı ve deneyimli, topluma faydalı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir yükseköğretim kurumudur.

Üsküdar Üniversitesi, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yetişmiş insan gücünün akademik ve teknolojik olarak uygarlık düzeyini aşacak şekilde yetiştirilmesinden, araştırma ve çalışmalara katkı sağlamaktan kendisini sorumlu görmektedir. Bu amaçla Üsküdar Üniversitesi, alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ile kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla iş birliği içerisinde farklı disiplinlerde evrensel eğitim sunmaktadır.

Bu seçkin kongre için Mayıs 2022'de Ulusal kongremizde sizinle buluşmayı ve bir araya gelmeyi umuyoruz.

Kongre onursal başkanı                                                        Kongre başkanı

Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan                               Doç. Dr. Zozan Güleken                                                                    

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi                                      Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikyatri Anabilim Dalı                                                        Fizyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul, Türkiye                                                                   İstanbul, Türkiye