Bildiri Gönderim Formu

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ
• Bildiri özeti son gönderim tarihi 4 Mayıs 2022'dir.
Bildiri özeti yazım kuralları için buraya tıklayınız.
• Bildiri özetleri sadece sempozyumun internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Sözlü bildiri sunumları online veya yüz yüze, poster bildiri sunumları ise sadece yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.
•  Web sitesinde yer alan form doldurulduktan sonra Word formatındaki özetler ilgili alana eklenmelidir. 
• Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek, uygun görülen bildiriler sözel veya poster olarak e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.