Yazım Kuralları

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI 

  • Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olmalıdır.
  • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır.
  • Yazar(lar)ın adı ve soyadı özet başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler (kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve Orcid numaraları) dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.
  • Özet/Abstract başlıklarında tüm harfler büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold yazı tipi kullanılmalıdır. Özet/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Key Words düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
  • Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.
  • Kaynaklar APA formatında hazırlanmalıdır.

 
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

  • Sözlü ve Poster sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
  • Sözlü bildiri sunum süresi 5 dakikadır. 

 
BİLDİRİ TAM METNİ HAZIRLAMA KURALLARI 

  • Bildiri tam metinlerinin en fazla 5000 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Üsküdar Üniversitesi Nörodavranış Bilimleri Dergisi (Journal of Neurobehavioral Sciences) yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi için tıklayınız:  https://www.jnbsjournal.com/contributors.asp